Dárkové poukazy a slevové kupóny

Uplatnění poukazu (voucheru), který opravňuje držitele k čerpání slevy nebo zboží, se řídí níže uvedenými „Pravidly uplatnění slevového kupónu“, dále jen „Pravidla“.


 • Při nákupu je možné uplatnit dva typy poukazů:
  1. dárkový poukaz na částku na něm uvedenou;
  2. kupón na slevu, jejíž výše je na něm uvedena.

  1. Držitel dárkového poukazu je oprávněn k čerpání zboží v termínu uvedeném na poukazu jako datum platnosti.
  2. Nevyužití poukazu do stanoveného termínu má za následek ztrátu platnosti poukazu a nezakládá pro jeho držitele nárok na náhradu.

  1. Držitel poukazu může využít částku uvedenou na poukazu k úhradě zboží dle aktuální nabídky, vyjma vybraných produktů.
  2. Pokud v době platnosti dárkového poukazu nebude vyčerpána jeho plná hodnota, zůstatek propadá ve prospěch firmy Veronika Holubová - VH Import, jakožto provozovatele eshopu obchod.vhimport.cz.
  3. V případě, že souhrnná cena za zboží přesáhne částku dárkového poukazu, držitel poukazu doplatí rozdíl.
  4. V odůvodněných případech, kdy využití poukazu jeho držitelem není možné, lze poukaz převést na jinou osobu.

  1. V případě pochybností o autenticitě dárkového poukazu je provozovatel eshopu, firma Veronika Holubová - VH Import, oprávněn prohlásit jej za neplatný. V takovém případě nemá klient nárok na náhradu.
  2. Dárkový poukaz není platebním prostředkem, není možno za něj požadovat hotovost nebo jeho odkoupení.
  3. Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit.

  1. Zakoupením dárkového poukazu klient potvrzuje svůj souhlas s Pravidly.
  2. Kupující dárkového poukazu je povinen seznámit osobu, které poukaz předává, s Pravidly zde uvedenými.
  3. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel potvrzuje svůj souhlas s Pravidly.

Znění zde uvedených Pravidel uplatnění slevového kupónu je platné od 1. 1. 2024.